• Forklift Toyota
  TCM FORKLIFT
  superlift
  fac
  รถกระเช้า genie
  jlg รถกระเช้า
  instant
  macro
 • เอเชียโค ชาย เช่า ซ่อม forklift รถกระเช้า รถลาก พร้อมอะไหล่
  • บริษัท เอเชียโค แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถยก forklift รถกระเช้า รถลาก เป็นต้น โดยเราเริ่มต้นจาการให้บริการงานเช่ารถโฟล์คลิฟท์จาก 20 คันจนปัจจุบันเรามีรถให้บริการงานเช่ามากกว่า 200 คัน


   ทางด้านงานขายได้มีสินค้ามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานของลูกค้าอาทิ เช่น รถโฟล์คลิฟท์ทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน รถลากสินค้า รถกระเช้ายกสูง รถบรรทุกติดกระเช้าและเครน เป็นต้น


   สินค้าที่ให้บริการ


   - รถรถโฟล์คลิฟท์น้ำมัน (Diesel Forklift) เป็นรถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้แพร่หลายมาก ลักษณะเป็นรถ 4 ล้อ น้ำมั้นที่ใช้มี 2 ชนิดคือ รถน้ำมันเบลซิน และรถน้ำมันดีเซล ปัจุจบันรถน้ำมันเบลซินนั้นถูกแปลสภาพเป็นรถแก๊ส จึงเหลือแต่รถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลัก

   - รถโฟล์คลิฟท์แก๊ส (Gasoline Forklift) เป็นรถที่ดัดแปลงพลังงานมาจากรถโฟลด์ลิฟท์ที่ใช้น้ำมันเบลซิล การติดตั้งระบบแก๊สนั้นนั้นจะมีการติดตั้ง 2 แบบคือ ติดตั้งจาโรงงานผู้ผลิต หรือมีการดัดแปลงติดตั้งระบบนี้โรงผู้ใช้งานเอง

   - รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) เป็นรถที่น้ำไฟฟ้ามาเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน โดยการเติมเชื้อเพลิงนั้นจะใช้ระบบชาร์ตไฟจากตู้ชาร์ต ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังการขับเคลื่อนต่ำกว่าสองแบบแรก

   - Pallet Truck เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าในที่ราบ และสามารถยกสูงได้ไม่มากนัก โดยจะมีความสูงเหนือพื้นดิน 200 มิลลิเมตร มี 3 ประเภทได้แก่ Hand  Pallet Truck , Semi - Hand  Pallet Truck , Power Pallet truck

   - Stacker รถประเภทนี้ถูกพัฒนาให้ใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก มีข้อดีตรงที่ทีขนาดเล็กและสามารถยกสูงได้เทียบเท่ากับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ แต่ไม่สามารถวิ่งในระยะทางที่ไกลมาก มี 4 ประเภทได้แก่ Manual Stacker , Semi – Electric Stacker , Electric Stacker , Electric  Reach Stacker

   - Reach truck รถแบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นที่แบบเรียบๆ โดยที่จะเห็นได้ในโกดังที่ต้องเก็บของบนที่สูง ความสามารถในการยกจะเทียบเท่ากับรถ Forklift มากที่สุด โดยจะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ แบบนั่งขับ และ แบบยืนขับ

   - รถกระเช้า ซึ่งเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานบนที่สูง โดยแต่ละประเภทจะจำกัดจำนวนคนขึ้นและรูปแบบการใช้งาน โดยแบ่งเป็น 5 ชนิดคือ รถกระเช้าเสาเดี่ยว (Personal Lift Single Mast Platform) , รถกระเช้าเสาคู่ (Personal Lift Dual Mast Platform) , รถกระเช้าขากรรไกร ( Scissor Lift) , รถกระเช้าเสาแนวเฉียง (Telescopic Booms) , รถกระเช้าขาหักงอ (Articulating Booms)

Information

ปิดหน้าต่าง